Životopis sv. Medarda

Medard sa narodil na území dnešného Francúzska v mestečku Salency, veľmi blízko pri dnešnom starobylom meste Noyon. Bolo to okolo roku 456 alebo 458. V Medardovom živote sa Ježiš oslávil osobitným spôsobom, a preto si jeho osobu uctievame aj my.

Uprostred napätých a búrlivých spoločenských premien biskup Medard slúžil ľuďom svojej doby. Hlboko inšpirovaný a uchvátený osobou Ježiša chcel spolu s inými hľadať a zdielať hodnoty, ktoré pozdvihujú ľudskú dôstojnosť a poukazujú na veľkosť Stvoriteľa. Ženám a mužom predložil víziu ľudskosti a vzájomnej úcty. Ukázal im hodnotu vzájomného rešpektu a poukázal na význam oceňovania práce a morálneho rozmeru druhých. Mimoriadna hmotná štedrosť a veľkodušnosť v pomoci druhým boli silnými stránkami jeho osoby.

V roku 489 sa Medard stal kňazom a v roku 530 bol zvolený za biskupa. Žil v období, kedy sa vo Franskej ríši evanjeliové posolstvo ešte len udomácňovalo a evanjeliové hodnoty sa neprijímali rýchlo. Veľmi dobre poznal ťažkosti, ktorými prechádzala spoločnosť, v ktorej žil. Poznal aj premeny, akými prechádzalo manželstvo. Bol v osobnom vzťahu s manželskými pármi a poznal ich konkrétne potreby, nakoľko ako biskup veľa času strávil chodením po mestách, dedinách, osadách a lazoch. Vedomý si spoločenských a kultúrnych premien svojej doby Medard dal manželstvu hodnotu. Pre cirkev ženatých a vydatých rozmýšľal o nových cestách do budúcnosti. Biskup Medard zomrel 8. júna roku 560.