Życiorys św. Medarda

Medard urodził się na terenach dzisiejszej Francji, w mieście Salency, niedaleko starożytnego miasta Noyon.
Było to około roku 456 lub 458. W życiu Medarda Jezus objawił swą chwałę w sposób szczególny i dlatego
również jemu oddajemy cześć.

W czasach napiętych i burzliwych przemian społecznych biskup Medard usługiwał ludziom wśród których
żył. Głęboko inspirowany i poruszony osobą Jezusa chciał wraz z innymi szukać i dzielić się wartościami,
które podnoszą godność człowieka i jednocześnie pokazują na wielkość Stworzyciela. Kobietom i
mężczyznom przedstawił wizję ludzkości opartą na wzajemnym szacunku. Pokazał im wartość wzajemnego
poszanowania, znaczenie oceny pracy i moralnego poziomu innych. Mocnymi zaletami osobowości i
działalności św. Medarda była szczególna szczodrość w dobrach materialnych i życzliwość w pomocy
innym.

W roku 489 został Medard księdzem a w roku 530 został wybrany na biskupa. Żył w czasach, kiedy w
Państwie Franków przesłanie Ewangelii tylko zapuszczało swoich korzeni, wartości ewangeliczne zaś nie
były prędko przyjmowane. Bardzo dobrze znał on trudności, którymi stykała się społeczność, w której on
żył. Jedną z nich były przemiany, przez które przechodziły związki małżeńskie. Medard znał się osobiście z
różnymi parami małżonków, wiedział jakie są ich konkretne potrzeby, ponieważ wiele czasu spędzał na
odwiedzaniu miast, gmin i wiosek. Wskutek społecznych i kulturowych przemian swoich czasów nadał on
nową wartość związkowi małżeńskiemu, mając na uwadze ich przyszłość w Kościele. Biskup Medard zmarł
8 czerwca 560 roku.

Święty Medardzie, Twój stosunek do ludzi budził poważanie i szacunek. Dbałeś o duchowe i materialne
potrzeby ludzi wokół Ciebie. Pokazuj także i nam drogę wierności Ewangelii, abyśmy nie ulegl pokusom
naszych czasów. Podobnie do Zbawiciela kochałeś dzieci. Swoimi wsparciem materialnym wspomagałeś
córkom wyjść za mąż. Prosimy Cie, święty Bracie, o tę przyjaźń przez dobro, które rozpowszechniał Pan
Jezus. Za Twoim wstawiennictwem udzielił Bóg już wiele łask ludiom, za których prosiłeś. Módl się za
nami, obyśmy w swoim życiu rozeznawali Bożą wolę i obficie ją przyjmowali. Boże, ty dałeś świętemu
Medardowi siłę uzdrawiać ludzi od niemocy, pomóż uwolnić (możemy wypowiedzieć imię cierpiącego) od
jego niemocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.