Udalosti zo života Medarda

 • Malý Medard a súcitnosť
  Z Medardovho detstva pochádza príbeh, ako raz prišiel domov bez svojich nových šiat. Pýtali sa ho, kde ich nechal, a dozvedeli sa, že malému Medardovi sa uľútostilo takmer nahého a slepého žobráka. Vraj nemohol odolať úbohosti tohto bezdomovca a chcel mu dať to najlepšie, čo mal. Nebolo pre neho ľahké darovať šaty, ktoré dostal od milovanej a milujúcej osoby, od svojej matky Protagie. Pochopil, že jeho šaty boli súčasťou cesty lásky, na ktorú sa vydal.
 • Dospievajúci mladík Medard a pomoc v núdzi
  V dospievajúcom veku zveril Medardovi jeho otec Nektar koňa. Medard sa dozvedel o jednom mužovi, ktorému umrel kôň, a on sa rozhodol, že svojho koňa tomuto mužovi podaruje. A aj tak urobil. Keď sa to jeho otec dozvedel, nahneval sa a chcel svojho koňa okamžite späť. Zobral so sebou aj Medarda a vydali sa na cestu aj napriek tomu, že bola obrovská prietrž mračien. Otec a syn kráčali spolu napriek silnému lejaku. Medard sa modlil k Ježišovi a prosil ho, aby zasiahol, aby kôň nakoniec ostal nemajetnému chudákovi. Cestou otec zbadal, že Medard je celkom suchý, a rozpoznal v tom mocný Ježišov príhovor. On žije, zachraňuje situácie, vstupuje do nich a aj po storočiach sa neustále prihovára za svojich (Heb 7, 25). Medardov otec Nektar pochopil, že Boh zasiahol do situácie a dal znamenie, že sa
  chce úbohého chudáka ujať.
 • Mladý muž Medard a hmotná štedrosť
  V Medardovom živote sa tiež spomína udalosť z mladosti, keď sa raz zlodeji pokúšali jemu a jeho rodičom násilím ukradnúť dobytok a potraviny, konkrétne med z ich úľov, ovocie zo sadov a vajcia zo statku. Medard ich nepotrestal, pretože sa dozvedel, že kradli od hladu a z hmotnej núdze. Celú situáciu ukončil tým, že ich napomenul a finančne im pomohol. Mimoriadna hmotná štedrosť a veľkodušnosť v pomoci druhým boli silnými stránkami jeho osoby. Význam hmotného bohatstva videl v tom, že sa s ním mohol podeliť s núdznymi.