Kniha o sv. Medardovi

Medard z Nyonu (Hodnoty, perspektívy a výzvy)
Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov
Prvé vydanie: 2017
ISBN: 978-80-8198-008-4