Modlitby k sv. Medardovi

Modlitba

Náš Nebeský Otec, ďakujeme Ti za Tvojho Syna
a nášho Pána Ježiša Krista.
On je pre nás cestou, pravdou a životom.
Ďakujeme Ti, že Ťa biskup svätý Medard v Ježišovi Kristovi
svojím životom oslávil.
Vydal sa na cestu, bol v pravde a žil život v požehnaní.
Prekypoval štedrosťou a veľkodušnosťou
v pomoci iným ľuďom.
Svojím životom nám ukázal, ako Ťa môžeme oslavovať
a ako môžeme prijať Ježišov postoj za svoj.
Daj nám svojho Svätého Ducha,
nech aj my žijeme podľa jeho príkladu
a nech Ťa svojím životom oslavujeme.
Amen.


Svätý Medard.
Tvoj vzťah k ľuďom vzbudzoval obdiv a úctu.
Ty si sa staral o duchovné i hmotné potreby ľudí okolo Teba.
Ukazuj aj nám cestu vernosti evanjeliu,
aby sme sa nedali zlákať pokušeniami našej doby. Podobne
ako Spasiteľ, aj Ty si miloval deti.
Svojimi hmotnými darmi si pomohol dcéram slušne sa vydať.
Prosíme Ťa, svätý brat, o túto priazeň skrze dobro,
ktoré šíril Pán Ježiš.
Na Tvoj príhovor Boh už udelil mnoho milostí pre ľudí,
za ktorých si prosil.
Prihováraj sa za nás,
aby sme vo svojom živote spoznávali Božiu vôľu
a veľkoryso ju prijali.
Bože,
Ty si dal svätému Medardovi moc
uzdravovať ľudí od chorôb,
pomôž nám prosiacim oslobodiť
(môžeme vysloviť meno trpiaceho)
od terajšej choroby.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


La prière

Saint Médard,
Ta vie nous suggère une profonde vénération, parce que tu as été attentif à ton
prochain.
Montre-nous le Chemin de l’Evangile pour que nous demeurions fidèles, malgré
les embûches de notre époque.
Tu as aimé les enfants comme Notre-Seigneur et tu a voulu honorer les jeunes
filles vertueuses en les couronnant de roses.
Nous te supplions de nous aider à augmenter nos bonnes oeuvres, ici-bas.
Par ton intercession auprès de Dieu, tu as permis que ceux qui t’ont prié
reçoivent beaucoup de grâces.
Prie sans cesse pour nous, afin que nous connaissions et accomplissions la
volonté de Dieu.
Saint Médard, tu as souvent soulagé les maux de dents : aide-nous à délivrer
(nom de la personne) de sa douleur physique et/ou morale.
Exauce nos prières avec la même générosité que celle qui tu as conduit à donner
un cheval à un pauvre paysan de Salency.
Pour que nous puissions te vénérer sans cesse, par Notre-Seigneur Jésus-Christ,
Amen!