Dar sochy sv. Medarda (december 2018)

V decembri 2018 daroval starosta obce Oreského, Ing. Tomáš Mikúš sochu medardovským priateľom do Nitry. Darovaná socha sv. Medarda je vernou kópiou sochy, ktorá je inštalovaná pred kostolom v Oreskom. Socha by mala byť inštalovaná cca. o rok. O tejto udalosti budeme informovať 🙂