Modlitwa do św. Medarda

Modlitwa

Ojcze nasz niebieski, dziękujemy Ci za Twojego Syna
i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem.
Dziękujemy Ci, że biskup święty Medard Cię w Jezusie Chrystusie
przez swoje życie otoczył chwałą.
Wyruszył na drogę, był w prawdzie i żył życie w błogosławieństwie.
Obfitował on szczodrością i życzliwością
w pomocy dla innych.
Przez swoje życie wreszcie pokazał on, jak możemy Cię chwalić
i jak utożsamić się z postawą Jezusa.
Daj nam swojego Ducha Świętego,
aby móc żyć według jego przykładu
i przez nasze życie otoczyć Cię chwałą.
Amen.


Święty Medardzie, Twój stosunek do ludzi budził poważanie i szacunek.
Dbałeś o duchowe i materialne potrzeby ludzi wokół Ciebie.
Pokazuj także i nam drogę wierności Ewangelii,
abyśmy nie ulegl pokusom naszych czasów.
Podobnie do Zbawiciela kochałeś dzieci.
Swoimi wsparciem materialnym wspomagałeś córkom wyjść za mąż.
Prosimy Cie, święty Bracie,
o tę przyjaźń przez dobro, które rozpowszechniał Pan Jezus.
Za Twoim wstawiennictwem udzielił Bóg już wiele łask ludiom,
za których prosiłeś.
Módl się za nami, obyśmy w swoim życiu rozeznawali Bożą wolę
i obficie ją przyjmowali.
Boże, ty dałeś świętemu Medardowi siłę uzdrawiać ludzi od niemocy,
pomóż uwolnić (możemy wypowiedzieć imię cierpiącego) od jego niemocy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.