Historie z życia św. Medarda

  • Mały Medard i współczucie Z lat dziecięcych św. Medarda pochodzi historia, która opowiada o tym, jak kiedyś Medard powrócił do domu bez swojego nowego ubrania. Zapytano go, gdzie je zostawił, on zaś odpowiedział, że mu był żal pewnego ślepego, wręcz nagiego żebraka. Nie mógł on ponoć oprzeć się temu, jak ubogi jest ten bezdomny, chciał więc podarować mu to, co miał najlepsze. Nie było mu łatwo podarować ubiór, który otrzymał od kochanej i kochającej osoby, od swojej matki Protagie. Lecz zrozumiał, że podarowanie ubrania jest częścią drogi miłości, którą podjął.
  • Młodzieniec Medard i pomoc w nędzy W latach młodzieńczych ojciec Nektar podarował Medardowi konia. Medard dowiedział się o pewnym mężczyźnie, któremu padł koń i on zdecydował się oddać mu swojego konia, tak też zrobił. Kiedy o tym dowiedział się jego ojciec, zezłościł się i chciał swojego konia odzyskać z powrotem. Poszedł więc razem z Medardem do tego mężczyzny, chociaż była silna burza. Ojciec z synem szli drogą wbrew silnej burzy i deszczu. Medard modlił się do Jezusa i prosił go o interwencję, aby koń mógł w końcu pozostać u tego
    biednego mężczyzny. Na drodze ojciec zauważył, że Medard jest całkiem suchy, i rozpoznał w tym mocne wstawiennictwo Jezusa. On żyje, ratuje sytuacje, wstępuje do nich i nawet przez wieki nieustannie wstawia się za swoich (Hb 7,25). Ojciec Medarda zrozumiał, że Bóg interweniował w tej sytuacji i dał znak, że chce wspomóc owego biedaka.
  • Młody Medard i życzliwość materialna . W życiu Medarda wymienia się także historia z młodości, kiedy pewnego razu złodzieje spróbowali ukraść jemu i jego rodzicom bydło i żywność, głównie miód z ich spadzi, owoce z sadów oraz jajka z gospodarstwa. Medard nie pokarał ich, dowiedział się bowiem, że kradli to z głodu i nędzy. Całą sytuację zakończył w ten sposób, że ich upomniał i wsparł finansowo. Szczególna szczodrość materialna i życzliwość w pomocy innym byli mocnymi zaletami jego osobowości. Sens bogactwa materialnego widział w tym, że może nim się dzielić z potrzebującymi.